2. Zorgbegeleiding op maat

Samenvatting Werkafspraak:

  • Ongeveer zes weken na de eerste kennismaking – als de bewoner voldoende gewend is op de woning – leggen de bewoner en zorgaanbieder afspraken over de begeleiding en de gepersonaliseerde doelen vast in het begeleidingsplan. De begeleiding is op maat en heeft als doel de bewoner te ondersteunen in zijn of haar herstel. Het succesvol (begeleid) zelfstandig wonen is hiervan een belangrijk onderdeel.
  • Als andere zorgaanbieders en maatschappelijk dienstverleners zijn betrokken bij het zorgtraject, dan coördineert de zorgaanbieder met hen de aanpak en afstemming van zorg.
  • De cliënt krijgt zorgbegeleiding op maat.
  • De zorgbegeleider en de cliënt stellen samen een begeleidingsplan op.
  • In het begeleidingsplan staan afspraken over onder meer persoonlijke begeleiding, financiële ondersteuning, mogelijkheden van dagbesteding/activering en het delen van gegevens met derden.
  • De zorgaanbieder voert de regie op de uitvoering van het begeleidingsplan.

Voor de volledige werkafspraak zie Tien Werkafspraken Thuis in de Wijk.

Alle werkafspraken

werkafspraak 1: Afgestemd aanbod van wonen en zorg
werkafspraak 2: Zorgbegeleiding op maat
werkafspraak 3: Passend wonen met intermediaire verhuur
werkafspraak 4: Wonen en goed huurderschap
werkafspraak 5: Vroegsignalering en preventie
werkafspraak 6: Voorkomen van en omgaan met overlast
werkafspraak 7: Ondersteuning bij financieel beheer
werkafspraak 8: Omklappen naar contract op eigen naam
werkafspraak 9: Zorg en ondersteuning na Omklap
werkafspraak 10: Respect voor privacy client