Samenwerking

Sinds de start in 2016 zijn goede resultaten behaald dankzij de effectieve samenwerking tussen woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeente Amsterdam.

De partners werken aan:

  • het faciliteren en coƶrdineren van de onderlinge samenwerking
  • verbetering en vernieuwing van processen
  • het wegnemen van belemmeringen voor de huisvesting van kwetsbare groepen
  • een goede verdeling van de woningen zodat alle groepen in vergelijkbare mate worden geholpen; de verdeling wordt gemaakt op basis van de verwachte vraag vanuit elke groep; zo nodig wordt gedurende het jaar bijgestuurd.

In de afgelopen jaren maakten de partners diverse afspraken en ontwikkelden zij diverse producten.

Aanpak
De Amsterdamse woningcorporaties stellen vrijkomende sociale huurwoningen beschikbaar voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Tussen 2016 en 2020 ging het jaarlijks om 30% van de vrijkomende corporatiewoningen. Sinds 2020 leveren de woningcorporaties een vast aantal van 1800 woningen per jaar. Dit vaste aantal maakt effectiever plannen mogelijk.

Een deel van de woningen wordt ingezet voor de ‘Omslag MO/BW’. Mensen uit de maatschappelijke opvang/beschermd wonen doorliepen voorheen een woonladder. Stap voor stap werd hun zelfstandigheid vergroot tot ze zelfstandig konden wonen. De Omslag MO/BW houdt in dat mensen direct of veel eerder zelfstandig gaan wonen met ambulante begeleiding op de woning. Uit onderzoek blijkt dat mensen daardoor sneller herstellen en een hogere kwaliteit van leven ervaren. Het is een betere oplossing dan dure 24-uurs zorg.

Woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeente hebben duidelijke afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking. Ze hebben de taken en verantwoordelijkheden verdeeld. De Tien Werkafspraken Thuis in de wijk zijn daarvan het resultaat. Samen hebben zij ook de Omslagroute ontwikkeld, een nieuwe route naar zelfstandig wonen met begeleiding in de wijk. Steeds meer groepen worden gehuisvest volgens het proces van de Omslagroute.