De Tien werkafspraken

De Tien werkafspraken ‘ Thuis in de Wijk’ hebben tot doel het zelfstandig wonen van kwetsbare groepen gezamenlijk tot een succes te maken. In de
werkafspraken houden de partners nadrukkelijk rekening met het recht van álle Amsterdammers op een prettige woonomgeving. De werkafspraken zijn aangevuld met een gezamenlijk overlastprotocol.

De Werkafspraken zijn door de betrokken organisaties zelf ontwikkeld. Zij zijn een handreiking ter versterking van de samenwerking. Zij ondersteunen en stimuleren de samenwerking tussen professionals.

De Werkafspraken zijn geen keurslijf. Binnen de kaders van de werkafspraken blijft ruimte voor maatwerk, waarbij wordt uitgegaan van vertrouwen in de professionals.