4. Wonen en Goed Huurderschap

Samenvatting Werkafspraak:

  • De zorgaanbieder maakt binnen zes weken na het sleutelmoment een afspraak voor een ontmoeting tussen de bewoner en de contactpersoon van de woningcorporatie.
  • Het eerste gesprek wordt gepland binnen een redelijke termijn en is maatwerk. Een redelijke termijn is drie maanden na het sleutelmoment. De bewoner, zorgaanbieder en contactpersoon van de woningcorporatie maken dan afspraken over wonen en goed huurderschap. Deze afspraken worden vastgelegd in het ‘supplement Wonen en Goed Huurderschap’. Het supplement is ook online te vinden op https://omslagroute.amsterdam.nl/.
  • Woningcorporatie, zorgaanbieder en bewoner bespreken ook welke maatregelen worden genomen bij signalen van terugval en overlast.
  • De zorgbegeleider informeert de woningcorporatie over de relevante afspraken in het begeleidingsplan. De woningcorporatie heeft geen inzage in het begeleidingsplan zelf.
  • De contactpersoon van de woningcorporatie, zorgbegeleider en cliënt bespreken minimaal jaarlijks de afspraken over wonen en goed nabuurschap.

Voor de volledige werkafspraak zie Tien Werkafspraken Thuis in de Wijk.

Alle werkafspraken

werkafspraak 1: Afgestemd aanbod van wonen en zorg
werkafspraak 2: Zorgbegeleiding op maat
werkafspraak 3: Passend wonen met intermediaire verhuur
werkafspraak 4: Wonen en goed huurderschap
werkafspraak 5: Vroegsignalering en preventie
werkafspraak 6: Voorkomen van en omgaan met overlast
werkafspraak 7: Ondersteuning bij financieel beheer
werkafspraak 8: Omklappen naar contract op eigen naam
werkafspraak 9: Zorg en ondersteuning na Omklap
werkafspraak 10: Respect voor privacy cliënt