6. Voorkomen van en omgaan met overlast

Alle Amsterdammers hebben recht op een prettige woonsituatie en -omgeving. Bij overlast is snel handelen geboden.

Samenvatting Werkafspraak:

  • Bij signalen van overlast hebben de zorgaanbieder en woningcorporatie over en weer een informatieplicht, met inachtneming van de privacywetgeving. De zorgaanbieder en woningcorporatie zullen elkaar ook aanspreken op deze informatieplicht.
  • Elke zorgaanbieder heeft een eigen Centraal Meldpunt Overlast. De woningcorporatie kan klachten hier melden.
  • Omwonenden kunnen overlast op verschillende manieren melden: rechtstreeks bij (het meldpunt van) de zorgaanbieder, via professionals in de buurt zoals de contactpersoon van de woningcorporatie en de wijkagent of via het Meldpunt Zorg en Woonoverlast (MZWO).
  • Het MZWO is in staat om snel te achterhalen of er sprake is van een woning met begeleiding en neemt altijd contact op met de zorgaanbieder en de woningcorporatie. Hierbij gelden de reguliere afspraken over de Meldpunten Zorg en Woonoverlast.
  • De zorgbegeleider informeert de klager/melder binnen twee werkdagen over de aanpak van een klacht of signaal. De zorgbegeleider stemt de aanpak af met de cliënt en de contactpersoon van de woningcorporatie.
  • Indien nodig schaalt de zorgaanbieder de zorg op of plaatst een cliënt tijdelijk uit.

Voor de volledige werkafspraak zie Tien Werkafspraken Thuis in de Wijk.

Alle werkafspraken

werkafspraak 1: Afgestemd aanbod van wonen en zorg
werkafspraak 2: Zorgbegeleiding op maat
werkafspraak 3: Passend wonen met intermediaire verhuur
werkafspraak 4: Wonen en goed huurderschap
werkafspraak 5: Vroegsignalering en preventie
werkafspraak 6: Voorkomen van en omgaan met overlast
werkafspraak 7: Ondersteuning bij financieel beheer
werkafspraak 8: Omklappen naar contract op eigen naam
werkafspraak 9: Zorg en ondersteuning na Omklap
werkafspraak 10: Respect voor privacy cliënt