1. Afgestemd aanbod van wonen en zorg

De juiste match tussen woning/woonomgeving en cliënt is van essentieel
belang voor het slagen van het traject. Ieder handelt vanuit de eigen kennis/professie en verantwoordelijkheid: de woningcorporatie oordeelt over de woning en de zorgaanbieder over de voordracht van een bewoner en de benodigde zorg.

Samenvatting werkafspraak:

  • De zorgaanbieder draagt uitsluitend cliënten voor die naar verwachting op termijn in staat zijn om zelfstandig te wonen en bereidt cliënten daarop voor.
  • De woningcorporatie biedt geen woningen aan met een overlastdossier en houdt rekening met de leefbaarheid van de buurt.
  • De zorgaanbieder en woningcorporatie bespreken de informatie en komen samen tot een passend aanbod voor cliënten die met begeleiding zelfstandig kunnen wonen.
  • De cliënt krijgt eenmalig een woningaanbod.

Voor de volledige werkafspraak zie Tien Werkafspraken Thuis in de Wijk.

Alle werkafspraken

werkafspraak 1: Afgestemd aanbod van wonen en zorg
werkafspraak 2: Zorgbegeleiding op maat
werkafspraak 3: Passend wonen met intermediaire verhuur
werkafspraak 4: Wonen en goed huurderschap
werkafspraak 5: Vroegsignalering en preventie
werkafspraak 6: Voorkomen van en omgaan met overlast
werkafspraak 7: Ondersteuning bij financieel beheer
werkafspraak 8: Omklappen naar contract op eigen naam
werkafspraak 9: Zorg en ondersteuning na Omklap
werkafspraak 10: Respect voor privacy client