9. Zorg en ondersteuning na omklap

Het op eigen naam krijgen van het huurcontract is voor veel cliënten een spannende periode. De bewoner bereidt zich samen met zijn begeleider goed voor op het omklappen.

Samenvatting Werkafspraak:

  • De cliënt en zijn begeleider werken aan een steunsysteem waar de cliënt terecht kan als de begeleider na het omklappen niet meer langs komt. Dat steunsysteem kan bestaan uit familie en vrienden, maar bijvoorbeeld ook uit het regelmatig bezoeken van een inloopbijeenkomst in het Huis van de Wijk of weten welke ondersteuning het Buurtteam kan geven.
  • Bij omklappen wordt standaard gesproken over voortzetting van de begeleiding vanuit zorg en budgetbeheer. De duur en de frequentie van het contact en invulling van de afspraak zijn maatwerk.
  • De zorgaanbieder blijft gedurende twee jaren aanspreekbaar voor opschaling van de begeleiding.
  • De woningcorporatie meldt huurachterstand en overlast tijdig bij de zorgaanbieder, zodat deze de begeleiding kan aanpassen.

Voor de volledige werkafspraak zie Tien Werkafspraken Thuis in de Wijk.

Alle werkafspraken

werkafspraak 1: Afgestemd aanbod van wonen en zorg
werkafspraak 2: Zorgbegeleiding op maat
werkafspraak 3: Passend wonen met intermediaire verhuur
werkafspraak 4: Wonen en goed huurderschap
werkafspraak 5: Vroegsignalering en preventie
werkafspraak 6: Voorkomen van en omgaan met overlast
werkafspraak 7: Ondersteuning bij financieel beheer
werkafspraak 8: Omklappen naar contract op eigen naam
werkafspraak 9: Zorg en ondersteuning na Omklap
werkafspraak 10: Respect voor privacy cliënt