Over het programma

Amsterdam is een inclusieve stad. We gaan uit van het recht van elk mens om deel te nemen aan de samenleving. Om dat te bereiken werken de partners (zorgaanbieders, woningcorporaties en de gemeente) gezamenlijk aan versterking van de wijken én aan een integrale aanpak om Amsterdammers met problemen eerder en beter helpen. Het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen (PHKG) is onderdeel van deze integrale aanpak.

De hoofddoelstelling van het programma is woonoplossingen te realiseren voor kwetsbare Amsterdammers. Meestal hebben zij meerdere problemen, waaronder een woonprobleem. De ondersteuning van deze mensen is alleen effectief als ook het woonprobleem wordt opgelost. Woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente werken daarbij samen. Deze samenwerking is essentieel voor het succes van het programma.

Successen
Dankzij goede werkafspraken slagen de partners er sinds 2016 in mensen uit de MO/BW succesvol zelfstandig te laten wonen, statushouders een nieuwe kans te geven in Amsterdam, jeugdzorg jongeren en slachtoffers van huiselijk geweld perspectief te bieden en de woonsituatie te verbeteren van mensen met medische en sociale problemen. Samen voorkomen ze dat de huisvesting van de ene groep ten koste gaan van andere groepen. Samen zorgen ze dat er ook voldoende aanbod overblijft voor andere woningzoekenden. En dit is slechts een greep uit wat is bereikt.