Thuis in de wijk

Dit is de website voor alle professionals die betrokken zijn bij de huisvesting en begeleiding van kwetsbare Amsterdammers. Binnen het programma Huisvesting Kwetsbare Groepen werken gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders samen om deze mensen te helpen. Want voor kwetsbare Amsterdammers in een knellende woonsituatie is het vaak ondoenlijk om tijdig woonruimte te vinden. Op deze website staat alle informatie over de samenwerking, antwoord op vragen, handige links, documentatie, contactgegevens en nog veel meer.

Verhalen uit de praktijk

Bijeenkomsten en webinars

02 dec

Designing for neighborhood resilience: Bridging the divide

Pakhuis de Zwijger, Aanmelden

05 dec

Landelijke bijeenkomst Aanpak dakloosheid

Ministerie van VWS, Utrecht, 9.30-15.00 uur. Informatie en aanmelding

06 dec

Gemengd wonen en community building: hoe doe je dat?

Platform 31, 13.00-16.00 uur. Aanmelden

08 dec

Stadsgesprek Kinderarmoede te lijf

Jungle Amsterdam, Tweede van Swindenstraat 26 in Oost, 16.00 tot 17.30 uur. Informatie en aanmelding

15 dec

Themasessie Implementatieteam (IV)

14.30-16.30 uur, aanmelding via huisvestingkwetsbaregroepen@amsterdam.nl

26 jan

Webinar Kansen voor leefbaarheid in de vernieuwing van de openbare ruimte

Platform 31, 13.00-15.00 uur. Aanmelden

23 feb

Webinar Gemengde wijken herladen

Platform 31, 13.00-15.00 uur. Aanmelden

23 mrt

Webinar Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken

Platform 31, 13.00-15.00 uur. Aanmelden