Thuis in de wijk

Dit is de website voor alle professionals die betrokken zijn bij de huisvesting en begeleiding van kwetsbare Amsterdammers. Binnen het programma Huisvesting Kwetsbare Groepen werken gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders samen om deze mensen te helpen. Want voor kwetsbare Amsterdammers in een knellende woonsituatie is het vaak ondoenlijk om tijdig woonruimte te vinden. Op deze website staat alle informatie over de samenwerking, antwoord op vragen, handige links, documentatie, contactgegevens en nog veel meer.

Verhalen uit de praktijk

Bijeenkomsten en webinars

27 sep

Designing for neighborhood resilience: Bridging the divide

Pakhuis de Zwijger, Aanmelden

28 sep

Online training gepersonaliseerde doelen

Het Expertisecentrum, 10.00 tot 11.30 uur, kosten 50 euro. Gaat door bij voldoende deelnemers. Aanmelden via Expertisecentrum@hvoquerido.nl

04 okt

Renoveren in buurten met kwetsbare huurders

Platform 31, 13.00-16.00 uur. Aanmelden

07 okt

Slotbijeenkomst respectvol samenleven: van elkaar leren en inspireren

Movisie, Amersfoort, 12.30-16.30 uur. Informatie en aanmelden

10 okt

Dag van de participatie

Cliëntenbelang Amsterdam, informatie: info@clientenbelangamsterdam.nl

26 okt

Online training gepersonaliseerde doelen

Het Expertisecentrum, 10.00 tot 11.30 uur, kosten 50 euro. Gaat door bij voldoende deelnemers. Aanmelden via Expertisecentrum@hvoquerido.nl

30 nov

Online training gepersonaliseerde doelen

Het Expertisecentrum, 10.00 tot 11.30 uur, kosten 50 euro. Gaat door bij voldoende deelnemers. Aanmelden via Expertisecentrum@hvoquerido.nl

06 dec

Gemengd wonen en community building: hoe doe je dat?

Platform 31, 13.00-16.00 uur. Aanmelden

15 dec

Themasessie Implementatieteam (IV)

14.30-16.30 uur, aanmelding via huisvestingkwetsbaregroepen@amsterdam.nl