10. Respect voor privacy cliënt

De zorgaanbieder en de woningcorporatie delen informatie over de bewoner die relevant is voor het wonen. Informatie over de achtergrond van de bewoner en de geleverde zorg en ondersteuning worden niet gedeeld in het kader van de Tien Werkafspraken.

Samenvatting Werkafspraak:

  • De zorgaanbieder vraagt schriftelijk toestemming aan de cliënt om diens gegevens met anderen te delen.
  • De reden en noodzakelijkheid van het delen van gegevens wordt onderbouwd, waarbij aannemelijk wordt gemaakt dat het doel niet op een andere wijze kan worden bereikt.
  • De zorgaanbieder beschrijft met wie de gegevens worden gedeeld.
  • De toestemming voor het uitwisselen van gegeven geldt voor een (beperkte) termijn die omschreven is.

Voor de volledige werkafspraak zie Tien Werkafspraken Thuis in de Wijk.

Alle werkafspraken

werkafspraak 1: Afgestemd aanbod van wonen en zorg
werkafspraak 2: Zorgbegeleiding op maat
werkafspraak 3: Passend wonen met intermediaire verhuur
werkafspraak 4: Wonen en goed huurderschap
werkafspraak 5: Vroegsignalering en preventie
werkafspraak 6: Voorkomen van en omgaan met overlast
werkafspraak 7: Ondersteuning bij financieel beheer
werkafspraak 8: Omklappen naar contract op eigen naam
werkafspraak 9: Zorg en ondersteuning na Omklap
werkafspraak 10: Respect voor privacy cliënt