(Werk)groepen

Voor het programma zijn naast een stuurgroep diverse project- en werkgroepen actief. Hieronder staat een overzicht van de groepen, met hun leden en hun rol binnen het programma.

Stuurgroep

Bestuurlijk opdrachtgever zijn de wethouders Wonen en (Jeugd)Zorg, corporatiebestuurders en bestuurders van de grote zorgaanbieders. De directeur Wonen is ambtelijk opdrachtgever en voorzitter van de stuurgroep. De stuurgroep ziet toe op de uitvoering van het programma.

Samenstelling stuurgroep:

 • Henriette Rombouts, directeur Wonen (voorzitter)
 • Anne-Jo Visser, directeur AFWC
 • Harry Doef, directeur Zorg, Leger des Heils
 • Hilde Reints, directeur OJZD
 • Joost van Ravesteyn, programmamanager HKG, hoofd WRVT
 • Karin Boudewijns, directeur Zorg HVO Querido
 • Martine Bos (agendalid), adjunct-directeur G & O
 • Rob van der Velden, stadsdeelsecretaris
 • Rachida Hakiki, programmasecretaris HKG

Programmateam

Een programmateam is belast met de coƶrdinatie en uitvoering van het programma. Het team bestaat uit:

 • Joost van Ravesteyn, programmamanager en hoofd WRVT
 • Rachida Hakiki, programmasecretaris
 • Astrid van Stek, GGD Amsterdam
 • Cathelijn Groot, AFWC, projectleider Leren en implementeren
 • Christiaan Schreuder, gemeente Amsterdam, OJZD
 • Irma Baars, HVO Querido
 • Kirsten Simhoffer, projectleider Zorgzame stad en wijk, projectleider monitoring
 • Nynke Engelhard, projectleider preventieve aanpak
 • Sandre Douma, communicatieadviseur en projectleider Zorgzame stad en wijk
 • Sietske Bolt, projectleider Voldoende passende woningen
 • Emma Kat, gemeente Amsterdam, Statushouders en Urgenties
 • Valerie Witte, gemeente Amsterdam, Statushouders en Urgenties

Implementatieteam

Binnen het implementatieteam werken de partners samen aan de invoering van de Tien Werkafspraken en de Omslagroute. Het implementatieteam zorgt ook voor actualisering van de werkafspraken.
Aan het implementatieteam nemen deel:

 • Cathelijn Groot (voorzitter), AFWC, PHKG
 • Nynke Engelhard (voorzitter), PHKG, gemeente Amsterdam
 • Saskia Kip, Altra
 • Roos Cobben, Blijfgroep
 • Merlijn Scholing, clientondersteuner
 • Meta Nijstad, Combiwel
 • Sanne Rodenburg, Combiwel KmK
 • Fleur van Eeden, Cordaan
 • Geeske Jellema, Cordaan
 • Linda Kuipers, Cordaan
 • Damaris Siahaija, de Alliantie
 • Hanna Segaar, de Alliantie
 • Joyce Langedijk, De Heeren van Zorg
 • Telly Noutsis, De Heeren van Zorg
 • Yvonne van Veen, Eigen Haard
 • Christian Schreuder, PHKG, gemeente Amsterdam
 • Edwin van der Geest, WPI, gemeente Amsterdam
 • Esther van der Meulen, gemeente Amsterdam
 • Irene Weber, gemeente Amsterdam
 • Mike Bussink, gemeente Amsterdam
 • Sietske Bolt, PHKG, gemeente Amsterdam
 • Astrid van Stek, PHKG, GGD Amsterdam
 • Joyce Langedijk, de Heeren van Zorg
 • Anita Doggen, HVO Querido
 • Eva Hart, HVO Querido
 • Hanneke Zomerdijk, HVO Querido
 • Irma Baars, HVO Querido, PHKG
 • Frank Overduin, Indaad
 • Tim van Steijn, Leger des Heils
 • Trudy Huttinga, Leger des Heils
 • Ron Huisman, Lieven de Key
 • Ivan Fraser, perMens
 • Sanura Tafleur, perMens
 • Judith Ekkelenkamp, Philadelphia
 • Marianne Lit, Philadelphia
 • Bouchra El Ghalbzouri, Rochdale
 • Chanti Tjon-A-Joe, Stadgenoot
 • Lars Hartman, Stadgenoot
 • Marella Verhagen, Stadgenoot
 • Hannelore Snaterse, Timon
 • Anita Meijer, Ymere
 • Heleen Bots, Ymere

Werkgroep monitoring

 • Hugo Bakkum (voorzitter), gemeente Amsterdam, PHKG
 • Freerk Dijkstra, Leger des Heils
 • Rachida Hakiki, gemeente Amsterdam, PHKG
 • Yvonne van Veen, Eigen Haard

Werkgroep EHBIO

De werkgroep Eerste Hulp Bij Implementatie Omslagroute bestaat uit:

 • Nynke Engelhard (voorzitter), gemeente Amsterdam, PHKG
 • Astrid van Stek, GGD Amsterdam
 • Cathelijn Groot, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
 • Eva Hart, HVO Querido
 • Irene Weber, gemeente Amsterdam, Wonen
 • Mike Bussink, gemeente Amsterdam, Wonen
 • Rachida Hakiki, gemeente Amsterdam, PHKG
 • Jessica Weide, gemeente Amsterdam, OJZD
 • Sandre Douma, gemeente Amsterdam, PHKG

Werkgroep Onderzoek woningtoewijzing in wijken

Periodiek wordt onderzoek gedaan naar waar de kwetsbare groepen van het programma in de stad zijn gaan wonen.
De werkgroep Onderzoek Woningtoewijzing in wijken bestaat uit:

 • Kirsten Simhoffer (voorzitter), gemeente Amsterdam, PHKG
 • Cathelijne Groot, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
 • Ingrid van Zelm, gemeente Amsterdam
 • Roland Oude Ophuis, gemeente Amsterdam
 • Martin Louwe, gemeente Amsterdam
 • Christel Baeten, gemeente Amsterdam
 • Christian Schreuder, gemeente Amsterdam
 • Sandre Douma, gemeente Amsterdam, PHKG

Kernteam communicatie

In 2017 is een Communicatieplatform opgericht voor communicatiespecialisten van alle betrokken organisaties. Het kernteam communicatie stroomlijnt gezamenlijke activiteiten.
Het Kernteam communicatie bestaat uit:

 • Bart Zwagemaker, HVO Querido
 • Berthilde Lammertink, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
 • Corianne de Vries, Leger des Heils
 • Jutta Ravelli, gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West
 • Sandre Douma, gemeente Amsterdam, PHKG
 • Sanne van Meeteren, gemeente Amsterdam, OJZD
 • Saskia Aupers, Rochdale