(Werk)groepen

Voor het programma zijn naast een stuurgroep diverse project- en werkgroepen actief. Hieronder staat een overzicht van de groepen, met hun leden en hun rol binnen het programma.

Stuurgroep

Bestuurlijk opdrachtgever zijn de wethouders Wonen en (Jeugd)Zorg, corporatiebestuurders en bestuurders van de grote zorgaanbieders. De directeur Wonen is ambtelijk opdrachtgever en voorzitter van de stuurgroep. De stuurgroep ziet toe op de uitvoering van het programma.

Samenstelling stuurgroep:

Gemeente:
Joost van Ravesteyn, manager WRVT
Cathelijn Groot, programmanager HKG
Pieter Reimer, directeur OJZD
Corporaties:
Anne-Jo Visser, directeur AFWC
Maurice Kokhuis, directeur Klant Rochdale
Patrick Zuurbier, manager Wonen de Alliantie
Zorgaanbieders:
Wim van Ginkel, directeur Bedrijfsvoering, Leger des Heils
Karin Boudewijns, directeur Zorg HVO Querido
Secretaris:Samira el Madani

Kernteam HKG

Een Kernteam is belast met de coördinatie en uitvoering van het werkplan Huisvesting Kwetsbare Groepen, 2023-2026.

Het team bestaat uit:

 • Cathelijn Groot, programmamanager HKG, gemeente Amsterdam
 • Lars Hartmans, AFWC, namens de woningcorporaties
 • Monique Waarts, HVO Querido, namens Platform Opvanginstellingen Amsterdam
 • Myrthe Maijer, Gemeente Amsterdam, namens OJZD
 • Nynke Engelhard, Gemeente Amsterdam, namens Wonen
 • Sandre Douma, communicatieadviseur HKG
 • Aefke ten Hagen, communicatieadviseur HKG

Implementatieteam

Binnen het implementatieteam werken de partners samen aan de invoering van de Tien Werkafspraken en de Omslagroute. Het implementatieteam zorgt ook voor actualisering en evaluatie van de werkafspraken.
Aan het implementatieteam nemen deel:

 • Cathelijn Groot (voorzitter), coördinator PHKG
 • Nynke Engelhard (voorzitter), PHKG, gemeente Amsterdam
 • Saskia Kip, Altra
 • Sanne Rodenburg, Combiwel KmK
 • Fleur van Eeden, Cordaan
 • Linda Kuipers, Cordaan
 • Damaris Siahaija, de Alliantie
 • Hanna Segaar, de Alliantie
 • Joyce Langedijk, De Heeren van Zorg
 • Telly Noutsis, De Heeren van Zorg
 • Yvonne van Veen, Eigen Haard
 • Christian Schreuder, PHKG, gemeente Amsterdam
 • Merlijn Scholing, cliëntondersteuner
 • Irene Weber, gemeente Amsterdam
 • Mike Bussink, gemeente Amsterdam
 • Astrid van Stek, PHKG, GGD Amsterdam
 • Joyce Langedijk, de Heeren van Zorg
 • Anita Doggen, HVO Querido
 • Claudia Pieters, HVO Querido
 • Hanneke Zomerdijk, HVO Querido
 • Frank Overduin, Indaad
 • Tim van Steijn, Leger des Heils
 • Trudy Huttinga, Leger des Heils
 • Ron Huisman, Lieven de Key
 • Ivan Fraser, perMens
 • Sanura Tafleur, perMens
 • Judith Ekkelenkamp, Philadelphia
 • Marianne Lit, Philadelphia
 • Bouchra El Ghalbzouri, Rochdale
 • Chanti Tjon-A-Joe, Stadgenoot
 • Lars Hartmans, AFWC
 • Hannelore Snaterse, Timon
 • Anita Meijer, Ymere
 • Heleen Bots, Ymere

Werkgroep monitoring

Coen Wittebrood, gemeente Amsterdam, Wonen
Cathelijn Groot, gemeente Amsterdam, PHKG
Martin Louwe, gemeente Amsterdam, Wonen
Lars Hartmans, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
Daniël Bende, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
Yvonne van Veen, Eigen Haard
Rob Kuiters HVOI Querido

Werkgroep EHBIO

De werkgroep Eerste Hulp Bij Implementatie Omslagroute bestaat uit:

 • Nynke Engelhard (voorzitter), gemeente Amsterdam, PHKG
 • Astrid van Stek, GGD Amsterdam
 • Bouchra el Ghalbzouri, Rochdale, namens Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
 • Claudia Pieters, HVO Querido
 • Ivan Fraser, PerMens
 • Irene Weber, gemeente Amsterdam, Wonen
 • Myrthe Maijer, gemeente Amsterdam, OJZD
 • Mike Bussink, gemeente Amsterdam, Wonen
 • Sandre Douma, gemeente Amsterdam, PHKG

Het mailadres van de werkgroep EHBIO is huisvestingkwetsbaregroepen@amsterdam.nl

Werkgroep Onderzoek woningtoewijzing in wijken

Periodiek wordt onderzoek gedaan naar waar de kwetsbare groepen van het programma in de stad zijn gaan wonen.
De werkgroep Onderzoek Woningtoewijzing in wijken bestaat uit:

 • Kirsten Simhoffer (voorzitter), gemeente Amsterdam, PHKG
 • Cathelijne Groot, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
 • Ingrid van Zelm, gemeente Amsterdam
 • Roland Oude Ophuis, gemeente Amsterdam
 • Martin Louwe, gemeente Amsterdam
 • Christel Baeten, gemeente Amsterdam
 • Christian Schreuder, gemeente Amsterdam
 • Sandre Douma, gemeente Amsterdam, PHKG

Kernteam communicatie

In 2017 is een Communicatieplatform opgericht voor communicatiespecialisten van alle betrokken organisaties. Het kernteam communicatie stroomlijnt gezamenlijke activiteiten.
Het Kernteam communicatie bestaat uit:

 • Leontien Kuip, HVO Querido
 • Joni Haijen, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
 • Corianne de Vries, Leger des Heils
 • Jutta Ravelli, gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West
 • Sandre Douma, gemeente Amsterdam, PHKG
 • Sanne van Meeteren, gemeente Amsterdam, OJZD
 • Saskia Aupers, Rochdale