Vijfjarencontracten voor jongeren uit MOJ/ JhmV/BW

Jongvolwassenen die vanuit de Maatschappelijke Opvang voor Jongvolwassenen en Jonge gezinnen (MOJ), Beschermd Wonen (BW) of Jeugdhulp met verblijf in een omslagwoning gaan wonen, krijgen een jongerenwoning met een vijfjarencontract aangeboden.

Na vijf jaar moeten zij een volgende stap in hun wooncarrière maken en op zoek gaan naar een woning die past bij het inkomen en de persoonlijke omstandigheden op dat moment.

Om de jongeren voor te bereiden op het tijdig gaan zoeken naar een andere woning na het vijfjarencontract, is er een Toolkit voor (woon)begeleiders gemaakt.