3. Passend wonen met intermediaire verhuur

Voor de huisvesting van kwetsbare groepen wordt gebruik gemaakt van intermediaire verhuurovereenkomsten: bij aanvang komt het contract op naam van de zorgaanbieder.

Samenvatting Werkafspraak:

  • De woningcorporatie verhuurt de woning aan de zorgaanbieder en die verhuurt de woning aan de bewoner.
  • Een omslagwoning is bestemd voor cliënten die naar verwachting op termijn zelfstandig kunnen wonen. De periode van intermediaire verhuur duurt minimaal één jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd in het woonevaluatiegesprek. De intermediaire verhuur duurt zo lang als de bewoner dit nodig heeft en is maatwerk.
  • Het is de bedoeling dat het huurcontract uiteindelijk op naam van de bewoner komt te staan. Dit wordt het ‘omklappen naar het contract op eigen naam’ genoemd, zie werkafspraak 8.
  • Bij aanvang is het de cliënt bekend welke doelen hij of zij moet behalen om een huurcontract op eigen naam te krijgen. Afspraken zijn vastgelegd.
  • De zorgbegeleider organiseert een feestelijk sleutelmoment en nodigt ook de woningcorporatie daarvoor uit.
  • De cliënt ontvangt een informatiemap met onder meer de huisregels en de verwachtingen van de woningcorporatie, aangevuld met informatie over de buurt.

Voor de volledige werkafspraak zie Tien Werkafspraken Thuis in de Wijk.

Alle werkafspraken

werkafspraak 1: Afgestemd aanbod van wonen en zorg
werkafspraak 2: Zorgbegeleiding op maat
werkafspraak 3: Passend wonen met intermediaire verhuur
werkafspraak 4: Wonen en goed huurderschap
werkafspraak 5: Vroegsignalering en preventie
werkafspraak 6: Voorkomen van en omgaan met overlast
werkafspraak 7: Ondersteuning bij financieel beheer
werkafspraak 8: Omklappen naar contract op eigen naam
werkafspraak 9: Zorg en ondersteuning na Omklap
werkafspraak 10: Respect voor privacy cliënt