8. Omklappen naar ‘contract op eigen naam’

Samenvatting Werkafspraak:

  • Bij aanvang van de intermediaire verhuur weet de bewoner welke gepersonaliseerde doelen hij of zij moet behalen om het huurcontract op eigen naam te krijgen (het ‘omklappen’ van het huurcontract). De woondoelen staan vermeld in het begeleidingsplan en het supplement Wonen en Goed Huurderschap.
  • De zorgaanbieder, contactpersoon van de woningcorporatie en bewoner bespreken (minimaal) jaarlijks de voortgang op de woondoelen.
  • Deze gesprekken vinden bij voorkeur plaats in de woning, waarbij de bewoner ervoor kan kiezen ook een mantelzorger, vriend, familielid of onafhankelijk cliëntondersteuner uit te nodigen.
  • Als de woningcorporatie, de bewoner en de zorgaanbieder samen – na het gesprek met de bewoner – van oordeel zijn dat het huurcontract kan omklappen, zet de zorgaanbieder de voorbereidingen in gang, conform de afspraken in de Omslagroute.
  • Indien een of meerdere partijen onvoldoende voortgang ziet, geven zij aan op welke punten meer voortgang moet komen om het huurcontract om te klappen.

Voor de volledige werkafspraak zie Tien Werkafspraken Thuis in de Wijk.

Alle werkafspraken

werkafspraak 1: Afgestemd aanbod van wonen en zorg
werkafspraak 2: Zorgbegeleiding op maat
werkafspraak 3: Passend wonen met intermediaire verhuur
werkafspraak 4: Wonen en goed huurderschap
werkafspraak 5: Vroegsignalering en preventie
werkafspraak 6: Voorkomen van en omgaan met overlast
werkafspraak 7: Ondersteuning bij financieel beheer
werkafspraak 8: Omklappen naar contract op eigen naam
werkafspraak 9: Zorg en ondersteuning na Omklap
werkafspraak 10: Respect voor privacy cliënt