Doelstelling

Binnen programma realiseren de samenwerkingspartners woonoplossingen voor kwetsbare groepen, zodat deze mensen zo snel mogelijk weer passend wonen en hun leven kunnen oppakken. Het streven is om alle groepen in gelijke mate te helpen. Daarnaast is preventie van belang: woonproblemen tijdig oplossen zodat mensen geen andere/nieuwe woning nodig hebben.

Kernverhaal: één Amsterdam, een stad voor iedereen
Amsterdam is een stad voor iedereen. Daarom begeleiden de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse woningcorporaties en de zorgaanbieders mensen in een kwetsbare situatie naar behoud of vergroting van hun zelfstandigheid. Daarbij is de zekerheid van een eigen woonruimte van groot belang. Niet alleen voor de persoon zelf, maar voor alle Amsterdammers: als mensen sneller hun leven op orde krijgen, scheelt dat problemen en kosten.
Daarom worden jaarlijks maximaal 1.800 sociale woningen ingezet om Amsterdammers in een kwetsbare situatie te huisvesten. We zorgen dat deze mensen en de vrijkomende woningen goed bij elkaar passen en bieden waar nodig begeleiding op maat, zodat zij weer een thuis in de wijk hebben.

Kernverhaal medewerkers woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeente: Gezamenlijke opdracht
We hebben een afspraak met elkaar om kwetsbare Amsterdammers te ondersteunen en hen zo snel als mogelijk passend te laten wonen, op basis van hun eigen kracht. Iedereen kan dakloos raken of (tijdelijk) in de knel komen en iedereen verdient een (nieuwe) kans. We kunnen dit alleen realiseren als alle professionals mee werken, hun rol pakken en goed samenwerken. Over deze taakverdeling zijn afspraken gemaakt. We blijven met elkaar in gesprek: we werken vanuit de praktijk en communiceren open en transparant. Hierdoor maken we het mogelijk om het samen te doen!