7. Ondersteuning bij financieel beheer

De zorgaanbieder bespreekt met de bewoner de financiële situatie en het beheer van de financiën. Een van de voorwaarden voor het woonzorgaanbod kan zijn dat de bewoner ondersteuning bij het financieel beheer accepteert.

Samenvatting Werkafspraak:

  • Samen met de bewoner verkent de zorgaanbieder welke ondersteuning gewenst is om de vaste lasten te betalen en de financiën en administratie op orde te brengen. Hierbij wordt zoveel gebruik gemaakt van bestaande financiële regelingen, deze staan in de Woonwaaier, zie werkafspraak 5.
  • De zorgaanbieder zorgt zo nodig voor passende coaching en training en geeft informatie over spreekuren van maatschappelijke dienstverleners/inkomensconsulenten, schuldhulpverlening en budgettraining.
  • De zorgaanbieder ondersteunt de cliënt bij de organisatie van financieel beheer door:
    • bestaande regelingen en passende ondersteuning te benutten;
    • de cliënt te informeren over het aanbod aan ondersteuning in de eigen buurt en hem of haar indien nodig te helpen om daarop een beroep te doen;
    • standaard de wenselijkheid van budgetbeheer door het FIBU-team van de gemeente te onderzoeken. Bij ondersteuning door het FIBU-team blijft de zorgbegeleider betrokken bij het maken van afspraken en de zesmaandelijkse evaluatie.

Voor de volledige werkafspraak zie Tien Werkafspraken Thuis in de Wijk.

Alle werkafspraken

werkafspraak 1: Afgestemd aanbod van wonen en zorg
werkafspraak 2: Zorgbegeleiding op maat
werkafspraak 3: Passend wonen met intermediaire verhuur
werkafspraak 4: Wonen en goed huurderschap
werkafspraak 5: Vroegsignalering en preventie
werkafspraak 6: Voorkomen van en omgaan met overlast
werkafspraak 7: Ondersteuning bij financieel beheer
werkafspraak 8: Omklappen naar contract op eigen naam
werkafspraak 9: Zorg en ondersteuning na Omklap
werkafspraak 10: Respect voor privacy cliënt