5. Vroegsignalering en preventie

Vroegtijdige signalering vraagt om een goed samenspel tussen de zorgaanbieder, andere zorgverleners (waaronder mantelzorgers) en overige professionals in de wijk, zoals woningcorporatiemedewerkers, gebiedsmakelaars en medewerkers maatschappelijke dienstverlening. Het is belangrijk de lijnen kort te houden, zodat partijen elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden.

Samenvatting Werkafspraak:

  • Woningcorporatie en zorgaanbieder geven signalen van zorg of overlast tijdig aan elkaar door.
  • Naar aanleiding van signalen kunnen de gemaakte afspraken over Wonen en Goed Huurderschap in samenspraak worden aangepast.
  • In time-outvoorzieningen (herstel- en logeerplekken) kunnen cliënten tussentijds tot rust komen.
  • De woningcorporatie deelt geen signalen van zorg of overlast met de cliënt zonder overleg met de zorgbegeleider. De zorgaanbieder heeft de regie op de aanpak met de bewoner, stemt de aanpak af met andere hulpverleners en coördineert de communicatie met de buurt.
  • De zorgbegeleider stimuleert het contact tussen de cliënt en diens persoonlijk netwerk (vrienden en familie) en ondersteunt de cliënt in het contact met professionals in de wijk.

Voor de volledige werkafspraak zie Tien Werkafspraken Thuis in de Wijk.

Alle werkafspraken

werkafspraak 1: Afgestemd aanbod van wonen en zorg
werkafspraak 2: Zorgbegeleiding op maat
werkafspraak 3: Passend wonen met intermediaire verhuur
werkafspraak 4: Wonen en goed huurderschap
werkafspraak 5: Vroegsignalering en preventie
werkafspraak 6: Voorkomen van en omgaan met overlast
werkafspraak 7: Ondersteuning bij financieel beheer
werkafspraak 8: Omklappen naar contract op eigen naam
werkafspraak 9: Zorg en ondersteuning na Omklap
werkafspraak 10: Respect voor privacy cliënt