Nieuw aanbod aan training en scholing

Voor een vloeiende samenwerking is het belangrijk nieuwe medewerkers bij te scholen, maar ook de andere medewerkers regelmatig een opfriscursus aan te bieden. Zo’n training helpt ook om kennis te maken met de situatie en belangen van de samenwerkingspartner. Als je elkaar kent, blijkt samen werken veel eenvoudiger.

Na bijna 5 jaar werken met de Omslagroute merken we dat de kennis van de Tien Werkafspraken en de werkwijze in de Omslagroute wat is weggezakt. Nieuwe medewerkers zijn minder bekend met het hoe en waarom van de afspraken. In de loop der tijd zijn medewerkers ook eigen invulling gaan geven aan afspraken. In de praktijk leidt dat tot onduidelijkheid, geharrewar en soms wrevel.

Expertisecentrum
Het Expertisecentrum van HVO-Querido biedt diverse trainingen aan rondom de Omslagroute en de Tien Werkafspraken, housing first, uittredende sekswerkers en mensenhandel.

Omslagroute en Werkafspraken
Housing first
Mensenhandel
Sekswerkers

Scholingspanel
Een Scholingspanel met deelnemers van woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeente werkt samen met het Expertisecentrum aan aanpassing van het opleidingsaanbod. Het is vooral de bedoeling het aanbod beter toe te snijden op de behoefte woningcorporaties. Een deel van de scholing wordt vanuit het PHKG aangeboden. Bijvoorbeeld tijdens de Summer School op 30 september en 2 oktober 2024.