Buurtbalans werkt op de juiste schaal

Als je de gemiddelde cijfers bekijkt, gaat het heel goed in stadsdeel Zuid. Toch zijn ook daar kwetsbare buurten, zoals de Rijnbuurt West. Gebiedsmakelaar Manon Hoefman vertelt hoe buurtprofessionals dankzij Buurtbalans een beter beeld hebben en meer samenwerken.

Wat is Rijnbuurt West voor buurt?
‘Dit deel van de Rivierenbuurt bestaat uit zeven straten met woningen van vijf woningcorporaties. De laatste jaren groeit hier een opeenstapeling van problemen. De corporaties verhuren relatief veel woningen aan mensen uit kwetsbare groepen. Ook zijn hier veel ouderen: het aantal alleenstaande 75-plussers is hoger dan het Amsterdamse gemiddelde. Zij wonen in grote bovenwoningen die moeilijk zijn aan te passen. Zorgverleners merken ook dat de druk hoog is. Maar het is in deze buurt niet alleen kommer en kwel. Mensen bekommeren zich om elkaar en er is bijvoorbeeld een actieve groengroep.’

Hoe hebben jullie Buurtbalans hier vormgegeven?
‘We hebben het stappenplan van Buurtbalans gevolgd, maar wel een beetje aangepast. De organisaties wilden geen bijeenkomsten van vier uur, dat konden ze niet inroosteren. Daarom hebben we meerdere, iets kortere, bijeenkomsten gehouden. Er is een mooi netwerk opgebouwd van zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en stadsdeel. Daaromheen is er een kring van betrokkenen waarmee we informatie delen. Zoals huisartsen en jongerenwerkers.’

Wat hebben jullie op de bijeenkomsten gedaan?
‘De eerste was gericht op het commitment om data te delen. Zo geanonimiseerd mogelijk, maar je moet wel conclusies kunnen trekken. Toen we die data gingen analyseren, kwamen we erachter dat we nog informatie misten. Ik heb toen interviews gehouden met huisartsen en praktijkondersteuners in de buurt. Een omslagpunt was het moment dat we al die data gingen plotten op een grote kaart. Dat was echt heel waardevol. Het heeft tot nieuwe inzichten geleid waarop we de aanpak kunnen richten.’

Heb je een voorbeeld van die nieuwe inzichten?
‘We dachten dat burenoverlast vooral plaatsvond bij omklapwoningen. Mensen wonen dan zelfstandig met ambulante begeleiding in een woning op naam van een zorgorganisatie. Als het goed gaat, krijgen ze daarna het huurcontract op eigen naam. Uit de Buurtbalans-sessie beek dat de grootste problemen juist spelen bij zorgmijders. Mensen die soms kort in beeld komen bij noodgevallen, maar daarna weer achter de voordeur verdwijnen.’

Wat betekent Buurtbalans voor de deelnemende organisaties?
‘Het vraagt best veel inzet van ze, maar levert ook veel op. Buurtprofessionals hebben elkaar beter leren kennen. Mensen van HVO Querido en Ymere zijn bijvoorbeeld samen de straat opgegaan. Die combinatie is goud waard. Ze vroegen buurtbewoners wat zij zouden willen en wat zij daaraan zelf kunnen bijdragen. Een ander mooi voorbeeld is een training omgaan met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Deze training voor medewerkers van welzijnsorganisaties is ook gegeven aan vaklieden van de Alliantie. We kijken of we dit soort nieuwe verbindingen kunnen inzetten voor andere corporaties en in andere kwetsbare buurten in Zuid.’

Hoe gaan jullie nu verder?
‘Het stevige netwerk van Buurtbalans blijft bestaan. Ik ben echt heel trots en dankbaar hoe alle partners ruimte hebben gemaakt om dit te doen. Nu gaan we een volgende fase in, waarbij we buurtbewoners meer willen laten aansluiten. Qua inzet gaan we afschalen naar een kleinere regiegroep en meer zelfstandige werkgroepen. Met het hele netwerk komen we nog twee tot drie keer per jaar bij elkaar.’

____________________________________________________________________________________________________
In Rijnbuurt West waren Buurtbalans-werkgroepen voor drie thema’s.

  1. Inclusieve programmering: meer activiteiten georganiseerd door en voor bewoners waaraan ook mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag kunnen meedoen.
  2. Leefstijl: informatie over de manier waarop je kunt omgaan met mensen met een andere leefstijl. Om afwijkend gedrag uit de taboesfeer te halen.
  3. Elkaar vinden: het brede aanbod van formele en informele zorg beter bekend maken bij organisaties en bij buurtbewoners.
    In de volgende fase benoemt Buurtbalans nieuwe thema’s die werkgroepen met diverse organisaties na de zomervakantie gezamenlijk gaan uitwerken.

________________________________________________________________________________________________________