Onder de pannen

Het idee achter ‘Onder de pannen’ is dat twee Amsterdammers elkáár helpen. Huurders of huiseigenaren verhuren een ongebruikte kamer aan iemand die even geen huis heeft. Dit lost meerdere problemen op: de huurder vindt onderdak, de verhuurder krijgt wat extra geld voor bijvoorbeeld de aflossing van schulden. De ontvangen huur wordt namelijk niet gekort op een eventuele uitkering en/of toeslagen.

Meer over het initiatief ‘Onder de pannen’ is te vinden op de website van de Regenboog Groep.

Voorwaarden

  • Potentiële huurders hebben voldoende sociale vaardigheden, geen zware psychische problemen en komen niet in aanmerking voor de maatschappelijke opvang.
  • De potentiële huurder is sinds kort dakloos en heeft binding met Amsterdam.
  • De potentiële huurder staat ingeschreven bij WoningNet en is actief op zoek naar woonruimte.
  • De regeling geldt niet voor familie in de eerste en tweede graad.
  • De verhuur duurt niet langer dan 12 maanden.
  • Plaatsing van één volwassene per adres.

Meer informatie

Onder de Pannen