WoningNet

De netto huur van een sociale huurwoning is maximaal € 763,47 (2022). De meeste sociale huurwoningen zijn eigendom van woningcorporaties. Zij bieden de woningen aan via www.woningnet.nl. Een woningzoekend moet zijn ingeschreven in WoningNet om te reageren op een woning. Inschrijven kan vanaf 18 jaar.

Mensen kunnen zich ook inschrijven bij WoningNet buiten de regio. Daar zijn doorgaans minder lange wachttijden.

Voorwaarden

De hieronder genoemde bedragen zijn van 2022. Check de website van WoningNet voor recente bedragen. De volgende voorwaarden gelden voor het verkrijgen van een sociale huurwoning:

  • Het toetsingsinkomen voor alleenwonenden is maximaal € 40.765 (kinderen niet meegerekend). Voor gezinnen (minimaal 1 volwassene en 1 inwonend kind jonger dan 18 jaar) is het toetsingsinkomen maximaal € 45.014.
  • De wet biedt ruimte om een deel van de woningen open te stellen voor woningzoekenden met een jaarinkomen van maximaal € 45.014.
  • Inschrijven bij WoningNet kost € 50, direct te voldoen als laatste stap in het inschrijfproces.
  • Verlenging van de inschrijving kost jaarlijks € 8.
  • Als binnen een jaar na uitschrijving de verlengingskosten alsnog worden betaald, wordt de inschrijving altijd hersteld. Vul het contactformulier in van de website van WoningNet. Je kunt ook een herstelverzoek indienen als de uitschrijving langer dan een jaar geleden is.

Meer informatie