Bijzondere bijstand – Verhuiskostenvergoeding bij medische noodzaak

Onder bepaalde voorwaarden kan iemand in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor verhuiskosten. De verhuizing moet sociaal of medisch noodzakelijk zijn. Daarnaast moet duidelijk zijn dat er geen sprake is van voorzienbaarheid. De verhuiskostenvergoeding staat los van de urgentieverklaring.

Voorwaarden

  • De aanvrager heeft langdurige, aantoonbare beperkingen in het normale gebruik van de woning. Een voorbeeld: vanwege grote problemen met traplopen is het medisch noodzakelijk om te verhuizen. Deze problemen zijn ontstaan nadat iemand de huidige woning accepteerde.
  • De aanvrager woont zelfstandig en verhuist naar een zelfstandige woning waar hij/zij het hele jaar mag wonen (het is dus geen recreatiewoning).
  • De aanvrager is ingeschreven als inwoner van Amsterdam (op de woning die niet meer geschikt is).
  • De aanvrager verhuist naar een geschikte woning binnen Nederland. De woning voldoet aan de eisen die in het besluit (de beschikking) staan waarin het recht op een verhuiskostenvergoeding is geregeld.
  • De aanvrager heeft de huur nog niet opgezegd of het huis nog niet verkocht.

Meer informatie

Financiƫle tegemoetkoming verhuizing en inrichting (voorheen verhuiskostenvergoeding) aanvragen