Urgentie sociaal of medische

Iemand kan in aanmerking komen voor een sociale of medische urgentie bij:

  • ernstige medische problemen
  • (dreigende) dakloosheid met zorg voor minderjarige kinderen
  • geweld of ernstige bedreiging.

De aanvraag van de urgentieverklaring wordt beoordeeld op basis van de algemene weigeringsgronden.

Voorwaarden

  • De genoemde problemen zijn levensontwrichtend en leiden ertoe dat de aanvrager niet meer in staat is om zelfstandig te functioneren.
  • Een zelfstandige woning vormt een belangrijk deel van de oplossing voor het probleem.
  • De aanvraag wordt afgewezen indien een andere woonruimte het probleem niet of slechts beperkt oplost, of indien de aanvrager meer gebaat is bij medische of psychische zorg of begeleiding.

Meer informatie

Urgentieverklaring aanvragen