Bijzondere bijstand – Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten

In bijzondere situaties verstrekt de gemeente bijstand voor verhuiskosten en inrichtingskosten. Dit gebeurt als sprake is van bijzondere medische of sociale redenen die een plotselinge verhuizing noodzakelijk maken, terwijl iemand niet op andere manieren de (kosten van de) verhuizing kan regelen. Deze regeling geldt ook voor daken thuislozen.

Verhuiskosten

De kosten voor een verhuizing zijn algemene kosten. Let daarbij goed op wat iemand wel of niet zelf kan, bijvoorbeeld met hulp van vrienden of familie in plaats van professionele verhuizers. Opslag van inboedel kan noodzakelijk zijn.

Inrichtingskosten

Bij inrichtingskosten gaat het om behang en schilderwerk of stoffering. Wat nodig is, hangt af van de staat van de te betrekken woning. Ook is van invloed wat iemand aan stoffering van de oude woning kan meenemen. Dit heeft invloed op de hoogte van de bijdrage.

Voorwaarden

  • De aanvrager woont in Amsterdam en is 18 jaar of ouder.
  • De aanvrager is Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • De kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt aangevraagd, zijn bijzonder, onvoorzien, noodzakelijk en vallen niet onder een andere wet of voorziening zoals de Zorgverzekeringswet.
  • De kosten zijn zo hoog dat de aanvrager ze niet uit het inkomen of vermogen kan betalen.

Meer informatie

Bijzondere bijstand voor kosten die u zelf niet kunt betalen