‘Zo nodig gaan we dagelijks langs’

‘Natuurlijk kunnen we nooit 100% garantie geven dat het met alle bewoners goed zal gaan, maar door onze uitgebreide voorbereidingen beperken we de kans op problemen zoveel mogelijk. Ook intensief contact met conciërges en buurtregisseurs speelt hierbij een grote rol.’ Laila Halsema is instroomfunctionaris bij HVO-Querido. Ze is gepokt en gemazeld in de opvang van kwetsbare Amsterdammers. Een gesprek over de matching van cliënten op een passende woning.

‘Elke klant is uniek, daarom kijken we bij iedereen heel zorgvuldig wie past in welke woning. Dit is maatwerk; we doen dat dus niet via een geautomatiseerd systeem’, aldus Laila. ‘Voordat mensen kunnen uitstromen naar zelfstandig wonen, hebben wij ze meestal al een tijdje in begeleiding. Pas als we er helemaal van overtuigd zijn dat het kan, dragen we mensen voor om uit te stromen. Collega’s van een ander team nemen de begeleiding dan over; onze beslissing wordt daarmee zo objectief mogelijk getoetst.’

Veilig voelen

Laila: ‘Samen met de cliënt bespreken we waar de woning aan moet voldoen. Daar zijn we heel kritisch in, we houden waar dat kan rekening met de wensen en achtergrond van de cliënt. Bijvoorbeeld: slachtoffers van huiselijk geweld komen niet in de buurt van familie van hun ex te wonen. Of: mensen die veel last hebben van prikkels krijgen geen bovenburen met vier kinderen en een houten vloer. Het is belangrijk dat cliënten zich veilig voelen in de woning, dan is de kans op overlast ook het kleinst.’

Intensief contact

Cliënten willen graag dat zelfstandig gaan wonen een succes wordt. Zij doen daar hun best voor, wij doen daar ons best voor. Zo bekijken we samen wat beste combinatie is tussen wat iemand graag wil en welke woning voor hem of haar beschikbaar is. ‘We overleggen ook met de woningcorporatie’, zegt Laila. ‘Vooraf ‘schouwen’ we de woning; dat betekent dat we de staat en de omgeving van de woning bekijken. Natuurlijk kunnen we nooit 100% garantie geven dat het met alle bewoners goed zal gaan, maar door onze uitgebreide voorbereidingen beperken we de kans op problemen zoveel mogelijk. Ook intensief contact met conciërges en buurtregisseurs speelt hierbij een grote rol.’

Begeleiding

Hoe ziet de begeleiding op de woning er uit? Laila: ‘Ons ambulante team levert begeleiding op maat. Bij Begeleid Wonen-cliënten gaan we zo nodig dagelijks langs. Voordat  een cliënt de woning op zijn eigen naam krijgt, evalueert de zorgaanbieder samen met de corporatie of de cliënt er helemaal klaar voor is om de woning op eigen naam te krijgen. Na deze zogenaamde “omklap”, neemt de wijkzorg de begeleiding vaak over. Het zou mooi zijn als er na een aantal maanden nog een extra evaluatie komt, met natuurlijk de cliënt en zijn of haar begeleiding, maar ook bijvoorbeeld een huismeester of buurtregisseur. Dan houd je de lijntjes en het contact kort.’