‘Met de Nieuwe-Kans-regeling konden we snel handelen’

Els Vogel is medewerker zorg en overlast bij Eigen Haard. Sinds 2020 heeft Amsterdam de Nieuwe-Kans-regeling. Deze is gericht op reguliere huurders van woningcorporaties, die door een zorgbehoefte en/of overlast niet meer volledig zelfstandig kunnen wonen. Met deze nieuwe regeling krijgen zij begeleiding en ondersteuning volgens de principes van de Tien Werkafspraken uit het Programma Huisvesting Kwetsbare groepen. Hoe gaat dat dan in zijn werk?

Wat verstaan jullie onder overlastklachten?

Dat kan variëren van iets kleins als een vuilniszak in het portiek, tot huiselijk geweld en agressie naar omwonenden en alles wat daar tussenin zit. Denk aan geluidsoverlast of vervuiling. De eerste signalen komen van onze wijkbeheerders. Sinds kort hebben we die in alle buurten. Zij zijn onze ogen en melden het als er ernstige overlastklachten zijn of als iemand agressief naar de wijkbeheerders reageert. Het kan zijn dat er meer aan de hand is met die bewoner, zoals schulden, verslavingen of psychische aandoeningen. Vandaar ook de combinatie zorg en overlast in mijn functienaam.

Hoe zie jij jouw rol bij overlast?

Ik heb eigenlijk twee rollen. Richting de veroorzaker van de overlast zoeken we naar een oplossing. We zijn verhuurders, dus we zijn er echt niet op uit om iemand eruit te gooien. Maar we hebben ook een rol richting de slachtoffers van die overlast. Soms is het een oplossing om de overlastgever te verplaatsen. De Nieuwe Kans-regeling is een mooie nieuwe mogelijkheid om in te grijpen. Vroeger hadden we alleen de Laatste Kans-regeling. Hierbij beoordeelt een rechter de situatie en krijgt de huurder meestal een andere woning en extra hulp toegewezen. Dat is een arbeidsintensief en nogal lang proces. Vervelend voor ons, maar vooral ook voor de buurt. Bij de Nieuwe Kans-regeling is tussenkomst van een rechter niet nodig en kunnen we dus sneller tot een oplossing komen. Wel is het noodzakelijk dat de bewoner meewerkt.

Jij hebt die Nieuwe Kans-regeling al ingezet. Hoe ging dat?

Ik had een situatie die perfect geschikt was. We hadden een goed dossier omdat er veel buren waren die klaagden. De huurder die overlast gaf wilde meewerken en er was, heel uitzonderlijk, meteen een nieuwe, geschikte woning beschikbaar. De huurder kreeg al wel begeleiding, maar dat was te weinig. Van eens in de week ambulante hulp is dat nu opgeschroefd naar vier keer per week. Van de begeleiding hoor ik dat het al stukken beter gaat in zijn nieuwe woning. En van de buurt waar deze huurder vandaan kwam, heb ik al een aantal bedankjes gehad voor het snelle handelen.

Met welke organisaties had je allemaal te maken in dit geval?

In eerste instantie met de politie en het meldpunt Zorg en Woonoverlast. Daarna is er een gesprek georganiseerd met de verschillende begeleidende instanties. Daarin overleggen we wat de mogelijkheden zijn en wie welke begeleiding kan bieden. Binnen twee maanden was de verhuizing en de extra begeleiding geregeld. Ik heb er ook wel erg bovenop gezeten hoor. Omdat het de eerste keer was dat we de Nieuwe-Kans-regeling hebben ingezet, waren mensen gemotiveerd om snel in actie te komen. Ik hoop dat het ook volgende keren zo soepel blijft lopen, want het is een goede regeling.

Meer verhalen