Maatwerk waar iedereen blij van wordt

Een eigen huis, een eigen plek waar je rust kunt vinden. Margareth Meijer, medewerker Zorg en Overlast bij Eigen Haard en Valerie Florentinus, zorgcoördinator bij HVO-Querido, weten hoe belangrijk het is voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats om zich ergens veilig te kunnen voelen. Maar het woningtekort groeit, ook voor kwetsbaren. ‘Bij de huisvesting is goede samenwerking essentieel.’

Nieuwe kans
Margareth: ‘Alles begint met een eigen huis. Een nieuw leven, herstel, een gezin. Als corporatie is het onze taak daarvoor te zorgen, tegelijkertijd ook rekening houdend met de belangen van onze reguliere huurders. Want iedereen verdient een nieuwe kans in het leven.’ Valerie vult aan: ‘Geen eigen huis betekent geen zorgverzekering, geen toeslagen, geen bankrekening, geen abonnementen en zo kan ik nog even doorgaan.’

Aan het lijntje
‘Wat ik het lastigst vind aan het huidige woningtekort, is dat ik mijn cliënten zo weinig perspectief kan bieden’, zegt Valerie. ‘Door het tekort zijn er veel schommelingen in het aanbod. Voorheen kon ik toezeggen dat iemand binnen 3 tot5 maanden een huis zou krijgen. Nu beloof ik dat niet meer, want dat beïnvloedt hun vertrouwen in mij. Soms voel ik me schuldig, alsof ik ze aan het lijntje houd.’

Meer werk
De huisvesting van kwetsbare huurders levert meer werk op voor corporaties, vertelt Margareth: ‘Maar voor mij is dat geen punt. In een land als Nederland zou niemand op straat moeten leven. Het is belangrijk dat we mismatches zoveel mogelijk voorkomen. En we proberen kwetsbare huurders zo goed mogelijk over ons woningbezit te verspreiden.’

Wachtlijstbegeleiding

Terwijl Margareth zoekt naar een passende woning, zit Valerie niet stil: ze biedt haar cliënten alvast maatschappelijke ondersteuning, terwijl ze nog op de wachtlijst staan. Zo probeert ze zoveel mogelijk te voorkomen dat haar cliënten verder achteruit gaan. 

Communicatie
Valerie en Margareth zijn het er over eens dat een goede samenwerking tussen corporatie en zorgaanbieder essentieel is. Margareth geeft aan dat zij en de medewerkers van de zorgaanbieders bij overlast altijd aan elkaar terugkoppelen wat er met de huurder is besproken. ‘Het lukt ook steeds beter om bijvoorbeeld evaluatiegesprekken even met elkaar voor te bespreken’, aldus Valerie.

Vertrouwen
‘Een mooi voorbeeld van geslaagde samenwerking’, vertelt Valerie, ‘is een woningruil die we onlangs voor elkaar hebben gekregen. Een man moest de buurt uit omdat hij door een psychose tijdelijk veel overlast had veroorzaakt. Hij ruilde van woning met een vrouw die vanwege COPD de trap niet meer op kon. De ruil is gelukt doordat corporatiemedewerkers bereid waren verder te kijken dan alleen de psychose. Ze vertrouwden erop dat de begeleider van de man voor een goede landing zou zorgen in de nieuwe buurt. Margareth: ‘We staan open voor samenwerking. Van dit soort maatwerk wordt iedereen blij: huurders, de zorgaanbieder én de corporatie!’

Meer verhalen