Woonfraude

Woonfraude is een groot probleem. Onder woonfraude vallen illegale onderverhuur en onrechtmatig gebruik van de woning. Illegale onderhuur gaat vaak gepaard met lawaaioverlast, overaanbod van huisvuil en burenruzies. Als woonfraude wordt geconstateerd, leidt dit tot huisuitzetting.

De gemeente Amsterdam pakt woonfraude stevig aan, zodat sociale huurwoningen weer beschikbaar komen voor de mensen die deze echt nodig hebben. Voor het opsporen van woonfraude is het belangrijk dat de corporaties en de gemeente signalen vanuit de omgeving krijgen.

Voorbeelden van woonfraude zijn:

  • illegale (onder) verhuur/illegale bewoning
  • een woning die lang leegstaat
  • illegale verhuur van een woning of woonboot aan toeristen
  • een wietplantage of drugshandel in een woning
  • prostitutie in een woning

Iemand mag zijn woning maximaal 30 dagen per jaar aan maximaal 4 toeristen per keer verhuren.

Mensen kunnen een vermoeden van woonfraude melden bij het Meldpunt Zoeklicht (T 14020) of online via het ‘Meldingsformulier woonfraude’. Melden kan ook anoniem.

Meer informatie