Woningaanpassing en –voorziening

Als iemand zich vanwege een handicap of beperking niet goed kan redden in huis, kan een woningaanpassing of –voorziening een uitkomst zijn. De gemeente helpt op twee manieren: met een persoonsgebonden budget of met zorg in natura.

Voorwaarden

  • De aanvrager of diens kind heeft een handicap of een beperking en kan zich daardoor niet goed redden in huis.
  • Een kind van de aanvrager verblijft vanwege een beperking langdurig in een zorginstelling; de aanpassing van de woning is nodig zodat het kind bij de aanvrager kan logeren of op bezoek kan komen.
  • Het Indicatieadviesbureau Amsterdam beoordeelt welke woonvoorziening of woningaanpassing geschikt is.
  • De gemeente past alleen zelfstandige woningen aan (woning met eigen keuken, toilet en douche).
  • De gemeente past geen woningen in zorginstellingen aan.
  • Voor woonwagens met een vaste standplaats, woonschepen met een officiële ligplaats en woonverblijven van binnenschepen gelden dezelfde voorwaarden als voor zelfstandige woningen.
  • De aanvraag betreft een woning in Amsterdam en de aanvrager of ouder van het gehandicapte kind staat ingeschreven in deze woning.
  • De woningaanpassing of -voorziening is persoonlijk. Als de partner of huisgenoot een voorziening nodig heeft moet hij of zij zelf een aanvraag indienen.
  • Alleen noodzakelijke aanpassingen worden vergoed tot maximaal € 10.000.

Meer informatie