Wonen buiten Amsterdam

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Amsterdam kan zeer lang zijn. Daarom kan iemand ook buiten Amsterdam en de stadsregio Amsterdam naar een sociale huurwoning zoeken. Vaak gaat dat sneller. Buiten Amsterdam wonen kan ook als tussenstap. Iemand behoudt dan de inschrijfduur bij WoningNet.

In De Woningzoeker staat waarop mensen moeten letten als ze willen verhuizen naar een andere gemeente en waar ze informatie vinden over de verschillende mogelijkheden. Op www.amsterdam.nl/woonmogelijkheden staat De Woningzoeker. Dit document bevat onder meer een handig overzicht van alle woningsites in Nederland. Vermeld zijn het webadres, de inschrijfkosten en of er woningen worden verloot.

Wie een bijstandsuitkering heeft, moet de klantmanager en de inkomensconsulent direct op de hoogte brengen bij een verhuizing buiten Amsterdam. De contactpersoon van de gemeente Amsterdam legt dan contact met de contactpersoon van de sociale dienst van de nieuwe gemeente. Zij maken afspraken over de uitkering en bijvoorbeeld de kosten van de eerste huur, eventuele borg, eventuele bijzondere bijstand inrichtingskosten en eventuele voortzetting van een schuldhulpverleningstraject.

In sommige Nederlandse gemeentes zal de bevolking naar verwachting krimpen. Dit biedt kansen op de woning- en de arbeidsmarkt. De klantmanager van de gemeente Amsterdam kan daarover meer vertellen.

De regels voor bijzondere bijstand verschillen per gemeente. In Amsterdam kunnen mensen met een bijstandsuitkering die langer dan 6 maanden dak- of thuisloos zijn geweest in sommige gevallen een bijdrage ontvangen om een woning in te richten.

Meer informatie