Urgentie slachtoffers huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld hebben de mogelijkheid een urgentie aan te vragen in de gemeente van hun keuze.

Voorwaarden

  • De aanvrager verblijft in een instelling voor huiselijk geweld die bij de Federatie Opvang is aangesloten en die zich committeert aan de landelijke afspraken.
  • De aanvrager staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) op het adres van de instelling voor huiselijk geweld.
  • Als aanvrager en dader waren getrouwd, dan moet de aanvrager de echtscheidingsbeschikking en het ouderschapsplan indienen.
  • Als aanvrager en dader ongehuwd samen kinderen hebben, dan moet de aanvrager een ouderschapsplan meesturen bij de aanvraag.

Slachtoffers van huiselijk geweld die niet verblijven in een bij de Federatie Opvang aangesloten instelling, moeten naast bovengenoemde voorwaarden ook voldoen aan:

  • De aanvrager heeft de woning als gevolg van een levensbedreigende situatie door stelselmatig geweld of bedreiging accuut moeten verlaten;
  • De levensbedreigende situatie moet blijken uit een procesverbaal van de politie, of mogelijk aangevuld door gegevens van justitie;
  • Ingeval van bedreiging en/of geweld door de ex-partner of huisgenoot moet de aanvrager een beroep gedaan hebben op inzet van een huisverbod, straatverbod of contactverbod voor de dader, of gebruik van een AWARE-veiligheidsvoorziening
  • Ingeval van geweld of bedreiging door een ander dan een ex-partner of huisgenoot, dient de aanvrager een verklaring van de politie te overhandigen waaruit blijkt dat de aanvrager uit veiligheidsredenen niet langer in de eigen woning kan verblijven, ook niet na een opgelegd of eventueel op te leggen straatverbod of contactverbod.
  • Bij een verbroken relatie of echtscheiding gelden aanvullende voorwaarden.

Meer informatie

Urgentieverklaring aanvragen