Urgentie – Huisvesting na revalidatie

Volwassenen kunnen voorrang krijgen voor een sociale huurwoning in het kader van de ‘verkeerde beddenproblematiek’. Het gaat om mensen die na revalidatie in een zorginstelling weer zelfstandig in Amsterdam kunnen wonen. Door de snelle toewijzing van een woning komt een dure intramurale plek vrij. De instelling geeft bij de Directie Wonen aan dat er sprake is van verkeerde beddenproblematiek.

Deze regeling wordt toegepast op grond van medische of sociale redenen.

Voorwaarden

  • De aanvrager is minimaal 18 jaar oud.
  • De aanvrager heeft een functiegerichte zorgindicatie (niet: hulp bij het huishouden).
  • Er zijn geen aanvullende voorwaarden voor gezinssamenstelling, inkomen en binding aan Amsterdam.
  • De Directie Wonen van de gemeente begeleidt de aanvrager altijd via directe bemiddeling naar een woning.

Meer informatie

Urgentieverklaring aanvragen