Urgentie – Door- en uitstroom naar de Omslagroute

Deze urgentiecategorie is bedoeld voor personen die eraan toe zijn om zelfstandig met begeleiding te gaan wonen in een omslagwoning na een verblijf o.a. in 24-uurszorg, groepswonen of individueel beschermd wonen. Ook mensen met een SPIC, MO/ BW-beschikking komen in aanmerking voor een omslagwoning. De directie Wonen geeft daartoe een ‘urgentie onder voorwaarden’ af.

Voorwaarden

  • De aanvraag wordt gedaan voor een cliënt uit de maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen of een erkende hulpinstelling.
  • De cliënt voldoet aan de criteria voor toelating tot zorg met verblijf.
  • De cliënt heeft regiobinding met Amsterdam.
  • De cliënt is naar verwachting binnen afzienbare termijn in staat om zelfstandig te wonen.
  • De Veldtafel van de GGD heeft de zelfredzaamheid van de cliënt vastgesteld.
  • De cliënt heeft gepersonaliseerde doelen die zijn gekoppeld aan de urgentiecriteria.
  • Een vertegenwoordiger van de maatschappelijke instelling of een centrale toegang van de GGD vult het formulier ‘Aanvraag urgentie onder voorwaarden’ (zie omslagroute.amsterdam.nl) in en stuurt dit naar de directie Wonen van de gemeente Amsterdam.

Meer informatie

Omslagroute Amsterdam