Urgentie – Acute noodsituatie

Een urgentie bij een ‘Acute noodsituatie’ wordt ook wel ‘calamiteitenurgentie’ genoemd. Een calamiteit is een plotselinge gebeurtenis waarop iemand geen invloed heeft en die een acuut woonprobleem geeft. Voorbeelden van calamiteiten zijn brand, explosie of verzakking.

Voorwaarden

  • De woning van de aanvrager is ongeschikt voor bewoning. Dit is vastgesteld door of in opdracht van een bevoegd toezichthouder op de naleving van de bouwregelgeving in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en WoningNet.
  • Volgens de toezichthouder duurt het herstel van de woning langer dan vier maanden.
  • Alleen de hoofdbewoner komt in aanmerking voor een urgentie; inwoners dienen met de hoofdbewoner mee te verhuizen.
  • De aanvrager heeft de calamiteit niet met opzet veroorzaakt.


Meer informatie

Urgentieverklaring aanvragen