Uitzonderingen op kostendelersnorm

Het individuele recht op een bijstandsuitkering voor één persoon is afhankelijk van het totaal aantal volwassen leden van een huishouding. Dit is de kostendelersnorm. De achterliggende gedachte is dat meerdere personen in een woning een aantal woonkosten delen. Denk aan de huur, de energiekosten en dergelijke. In de kern komt de werking van de kostendelersnorm erop neer: “hoe meer bewoners in de woning, hoe lager de uitkering per persoon’’.

Sommige personen tellen niet mee voor de berekening van de hoogte van de uitkering. Voor deze uitzonderingen op de kostendelersnorm kan compensatie worden aangevraagd.

Toepassing van de kostendelersnorm leidt soms tot verergering van de problemen. Leden van de huishouding zijn bijvoorbeeld vanwege de kostendelersnorm niet in staat in de woning te blijven. Soms is dan een uitzondering op de kostendelersnorm mogelijk. Maak dit daarom altijd bespreekbaar met de klantmanager of de inkomensconsulent.

Voorwaarden

De compensatie van de kostendelersnorm is van toepassing op:

  • Jongvolwassenen tot 21 jaar
  • Bewoners die met een huurcontract kunnen aantonen dat zij (hoofd)huurder/huiseigenaar en onderhuurder zijn
  • Personen die afzonderlijk van elkaar een deel van de woning huren van een derde
  • Personen die studeren

Meer informatie

Ik woon met meerdere volwassenen in een huis. Wat betekent dit voor mijn bijstandsuitkering?