Tijdelijk op het huis van een ander passen (huisbewaring)

De hoofdbewoner/eigenaar van een woning kan huisbewaring aanvragen als hij of zij een goede reden heeft om tijdelijk (minimaal drie maanden) elders te verblijven. Iemand maakt bijvoorbeeld een lange reis, werkt of studeert ver van Amsterdam, wordt ergens langdurig verpleegd of verblijft op een ander adres vanwege mantelzorg, detentie of op proef samenwonen.

Voorwaarden

  • De huisbewaarder is achttien jaar of ouder.
  • Er komt geen woning in Amsterdam leeg te staan doordat de huisbewaarder op een ander huis past.
  • De woningcorporatie of de gemeente keurt de huisbewaring goed.

De bewoner en de huisbewaarder moeten onderling afspraken maken over het gebruik van de spullen in de woning, voortijdige opzegging en de vergoeding die de huisbewaarder gaat betalen.

De vergoeding kan bestaan uit:

  • huur (redelijk is de feitelijke huur aan de verhuurder)
  • kosten voor gas en licht
  • vergoeding voor gebruik van inboedel
  • gemeentelijke heffingen/belastingen

Meer informatie

Huisbewaring aanvragen