Respijtzorg

Respijtzorg biedt kort verblijf aan Amsterdammers in een problematische of veeleisende thuissituatie. Denk bijvoorbeeld aan mensen die intensief voor anderen zorgen. Of mensen die lijden onder spanningen binnen het gezin. Het doel van respijtzorg is overbelasting voorkomen door het bieden van preventieve zorg.

Mensen met een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid die het thuis even niet redden, kunnen in Respijthuis Amerbos op adem komen. Tien gasten vanaf 18 jaar kunnen hier enkele dagen tot twee weken. verblijven en deelnemen aan herstel bevorderende activiteiten.

Adresgegevens

Villa Buitenlust is er voor volwassenen, zelfredzame Amsterdammers die hulp zoeken bij de GGZ, maatschappelijk werk, studentenpsycholoog of bijvoorbeeld een Ouder-kind team. Zij verblijven in Villa Buitenlust omdat het thuis begint te knellen of omdat het eigen netwerk niet voldoende steun kan bieden.

In Villa Buitenlust is geen professionele zorg aanwezig. Als zorgprofessional kun je iemand aanmelden of meer informatie opvragen via: info@villabuitenlust.com.

Meer informatie

mantelzorgamsterdam.nl/respijtzorg/