Logeeropvang

Logeeropvang betekent dat iemand tijdelijk bij een zorgaanbieder of in een logeerhuis verblijft. Zo kan de mantelzorger even uitrusten.

Via de gemeente kan iemand maximaal drie dagen per week logeren. Iemand kan ook eenmalig een aaneengesloten periode logeren, tot maximaal zes weken.

Voorwaarden:

  • 18 jaar of ouder
  • Ingeschreven en woonachtig in Amsterdam.
  • Er is sprake van een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke en/of psychiatrische beperking en daardoor heeft iemand langdurig meer dan gebruikelijke hulp nodig.
  • Indicatie voor zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • De reden voor de aanvraag van logeeropvang is overbelasting van mantelzorger(s) voorkomen en zorgen dat de mantelzorger de zorg kan volhouden.

Meer informatie

mantelzorgamsterdam.nl/respijtzorg/