Leegstandsbeheer

Leegstandsbeheer is een optie voor mensen die voorlopig geen uitzicht hebben op een sociale huurwoning, koopwoning of (studenten)kamer. Bij leegstandsbeheer wonen mensen tijdelijk als antikraakwacht in een leegstaande woonruimte.

Voor antikraakwoningen kun je terecht bij diverse organisaties. Ook kun je informatie inwinnen bij één van de woningcorporaties. Let daarbij goed op de eisen en voorwaarden.

De volgende bemiddelaars zijn actief binnen de regio Amsterdam:

  • Stichting De Zwerfkei
  • AdHoc
  • Anti-Kraak bv
  • Stichting Alvast
  • Stichting Camelot
  • Kraakwacht

Geen voorrang

Iemand die een antikraakwoning moet verlaten, krijgt geen voorrang voor een huurwoning. De gemeente Amsterdam helpt niet bij het zoeken naar nieuwe woonruimte.

Meldpunt

Zijn er klachten, dan kun je terecht bij het meldpunt antikraak. Dit meldpunt is ondergebracht bij het meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag (020 – 523 0199).