Kwijtschelding gemeentebelastingen

Sommige Amsterdammers komen in aanmerking voor kwijtschelding van gemeente- en/of waterschapsbelastingen. Zij hoeven deze belastingen niet of gedeeltelijk te betalen. Je kunt een kwijtschelding aanvragen voor de volgende gemeentebelastingen:

 • Afvalstoffenheffing
 • Onroerende-zaakbelasting
 • Roerende-ruimtebelasting
 • Rioolheffing (alleen voor woningen met verbruik van meer dan 300 m3)

Ook is kwijtschelding mogelijk van waterschapsbelastingen
van Waternet of Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK):

 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Verontreinigingsheffing
 • Zuiveringsheffing

Voorwaarden

 • De aanvrager en eventuele partner of medebewoner hebben een (gezamenlijk) inkomen op of rond bijstandsniveau.
 • Bij het inkomen moeten ook eventuele alimentatie en toeslagen worden opgeteld.
 • De aanvrager en eventuele partner hebben weinig spaargeld of ander vermogen.
 • Kwijtschelding is alleen mogelijk voor bedragen die nog niet zijn betaald of die korter dan drie maanden geleden zijn betaald.
 • Kwijtschelding is alleen mogelijk voor belastingaanslagen op naam van de aanvrager.
 • Nadat er een besluit over een verzoek tot kwijtschelding is genomen, kan er niet opnieuw een aanvraag worden ingediend.
 • Het is niet mogelijk kwijtschelding aan te vragen terwijl het bezwaar tegen de aanslag nog in behandeling is.

Voor ondernemers gelden andere voorwaarden

Meer informatie

Kwijtschelding gemeentebelastingen