Kleine (huur)schuld, grote winst

Het project ‘Onder de Pannen’ van de Regenboog Groep helpt via het fonds ‘Kleine schuld, Grote winst’ bij het inlopen van huurachterstand. Dit fonds betaalt de huurachterstand tot een bepaald bedrag in één keer aan de woningcorporatie. De huurder betaalt het fonds vervolgens terug door een deel van de sociale huurwoning legaal onder te verhuren.

Hoe werkt het?

‘Onder de Pannen’ is opgezet voor mensen die plotseling dakloos zijn geworden door scheiding of verlies van een baan. De dakloze kan legaal een ongebruikte kamer huren bij iemand met een sociale huurwoning. Als een bewoner van een sociale huurwoning een beperkte schuld heeft, kan De Regenboog Groep deze schuld direct aflossen. Iemand is in één keer schuldenvrij, administratieve problemen worden voorkomen en er is bijvoorbeeld geen risico meer op huisuitzetting. Om De Regenboog Groep terug te betalen, neemt de bewoner een onderhuurder in huis. De huurder betaalt de huur aan De Regenboog Groep. De bewoner beslist samen met De Regenboog Groep wie er in de ongebruikte kamer gaat wonen. De onderverhuur is legaal en duurt maximaal 1 jaar. De Regenboog Groep heeft hierover afspraken gemaakt met gemeente, woningcorporaties en uitkeringsinstanties. Zie ook ‘Tijdelijk onderdak vinden’ in de Woonwaaier.

Meer informatie

Onder de Pannen