Ernstige woningvervuiling (hoarding)

Het is belangrijk alle signalen van zorgelijke (ernstige) woningvervuiling, ongebreidelde opslag van goederen in een woning (hoarding) en overlast te melden. Door bijtijds te melden krijgt de bewoner tijdig hulp, hij of zij houdt zelf de regie en een gedwongen opruiming wordt voorkomen.

De gemeente neemt meldingen van woningvervuiling serieus. Het probleem wordt aangepakt in samenwerking met de bewoner, een zorgaanbieder, de verhuurder/woningcorporatie, de brandweer en de GGD. Professionals en burgers kunnen signalen van ernstige woningvervuiling melden bij het Meldpunt Zorg en Woonoverlast. Het Meldpunt onderzoekt de ernst van de vervuiling, de mate van overlast en de persoonlijke en maatschappelijke situatie van de bewoner. Bij ernstige vervuiling bieden gespecialiseerde zorgaanbieders ondersteuning om de woning weer op orde te krijgen. Daaraan werken ook de woningcorporaties mee.

Meer informatie

Woningvervuiling