Bijzondere bijstand – Opslagkosten na ontruiming

Soms wordt bijzondere bijstand verstrekt voor de opslag van goederen. Dit gebeurt bijvoorbeeld om de verstrekking van bijzondere bijstand voor inrichtingskosten te voorkomen. Het ligt er wel aan waarom de opslag van goederen noodzakelijk is en hoe lang de opslag gaat duren.

De hulpverlening varieert van telefonische informatie en advies tot schuldbemiddeling tot verwijzing naar een hulpverleningsinstantie.

Voorwaarden

  • De aanvrager woont in Amsterdam en staat ingeschreven op een adres in Amsterdam.

Meer informatie

Bijzondere bijstand voor kosten die u zelf niet kunt betalen