Bijzondere bijstand – Eerste kosten huur

Bij aanvang van het huurcontract moet de nieuwe bewoner meestal vooraf de huur betalen. Soms moet iemand voor zowel de oude als de nieuwe woning huur betalen. In het geval van dubbele huurkosten kan de bewoner in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Een beroep op deze bijzondere bijstand is ook mogelijk bij de overgang van een niet zelfstandige naar een zelfstandige woonsituatie, bijvoorbeeld na een verblijf in detentie, de crisisopvang of een verzorgings- of verplegingshuis. Voor vluchtelingen met een verblijfstatus gelden aparte regels.

Voorwaarden

  • De periode van dubbele huur wordt zo kort mogelijk gehouden.
  • De uitkering is meestal afgestemd op het delen van woonlasten of het ontbreken van woonlasten.

Meer informatie

Bijzondere bijstand voor kosten die u zelf niet kunt betalen