Bijzondere bijstand – Doorbetalen huur tijdens detentie

Gedetineerden dienen zelf een oplossing te zoeken voor de huurbetaling in de periode van detentie. Alleen bij zeer dringende redenen komt een gedetineerde in aanmerking voor een bijzondere bijstandsuitkering voor de doorbetaling van vaste lasten. De duur van de (leen)bijstand is in principe maximaal zes maanden.

Voorwaarden

De volgende uitgangspunten gelden bij de beoordeling van een aanvraag voor doorbetaling van de vaste lasten:

  • Iemand is in Nederland gedetineerd.
  • Het gaat om een eenpersoonshuishouden.
  • De gedetineerde is niet in de gelegenheid de straf tijdens de weekenden, vakantie of anderszins te ondergaan.
  • De gedetineerde beschikt niet over financiële reserves of had geen geld kunnen reserveren om zelf in de kosten te voorzien.
  • De detentie duurt langer dan één maand; bij een kortere duur is er in de regel geen aanleiding om bijstand te verlenen.
  • Als iemand kiest voor een celstraf in plaats van een boete, is er geen aanleiding bijstand te verlenen.
  • Ten aanzien van de energiekosten wordt overwogen wat de voordeligste oplossing is: doorbetalen of de energietoevoer laten afsluiten en na de detentie weer laten aansluiten.

Huisbewaring kan een oplossing zijn als iemand voor langer dan drie maanden in detentie gaat.

Meer informatie

Ik zit in detentie en heb een bijstandsuitkering. Wat moet ik doen?