De Tien Werkafspraken in de praktijk bij Rochdale

Bouchra el Ghalbzouri is teamleider Rechtmatig Wonen & Zorg bij woningcorporatie Rochdale. Voor haar en haar team zijn de Tien Werkafspraken ‘Thuis in de Wijk’  geen papieren tijger: ‘De afspraken komen tot leven aan de hand van casuïstiek.’  

Het team van Bouchra houdt zich voornamelijk bezig met overlastmeldingen. ‘Als er een melding binnenkomt, kijken we eerst of er een zorgpartij bij is betrokken. Ook overleggen we met de GGD en bezoeken we het betreffende adres vaak samen. Voordat we werkten volgens de Tien Werkafspraken, moesten we steeds weer opnieuw afspraken maken met de partners. Nu kunnen we elkaar zo nodig attenderen op wat er is afgesproken.’

Omslagroute

‘De Tien Werkafspraken zijn ook verweven met het proces van de Omslagroute ’, zegt Bouchra. ‘Er is een uitgebreide handleiding, waar je kunt nagaan wie wat doet in elke fase. De nieuwe website van de Omslagroute is heel handig. We werken er zelf niet actief mee, maar we kunnen wel alle relevante informatie op één plek inzien.’

Stedelijke afspraken

Bouchra: ‘Door de stedelijke afspraken kunnen we makkelijker schakelen. Bijvoorbeeld als iemand een time-outplek nodig heeft. Die plekken zijn schaars, maar ik zie dat we nu makkelijker met onze GGZ-partner een keuze hiervoor kunnen maken. En als een afspraak niet werkt, breng ik dat in bij het implementatieteam.’

Hulpmiddel

‘Door steeds te schakelen naar de praktijk, worden de Tien Werkafspraken in mijn team echt als een hulpmiddel ervaren’, aldus Bouchra. ‘Aan de hand van casussen bekijken we in de afspraken wie welke stappen moet ondernemen. We willen maatwerk leveren en proberen samen met de partners datgene te doen wat nodig is voor de leefbaarheid. Niet alleen voor kwetsbare huurders, maar ook voor de mensen in hun omgeving!’

De Tien Werkafspraken Thuis in de Wijk

Meer verhalen