Buurtbalans zorgt voor focus

Wat speelt er allemaal in een buurt en hoe kunnen we samen de verantwoordelijkheid nemen om een deel van de problematiek aan te pakken? De werkwijze Buurtbalans combineert informatie en zorgt voor een stevig netwerk vanuit allerlei disciplines. Juanita van Schoonhoven, netwerkmanager bij het Buurtteam Amsterdam Zuidoost, vertelt er enthousiast over.

Kun je kort uitleggen wat Buurtbalans is?

‘In Zuidoost zijn we in 2019 begonnen met een pilot van Buurtbalans. Het is een werkwijze met een stappenplan waarmee je problemen die de balans in kwetsbare buurten bedreigen, kunt aanpakken. In feite breng je gegevens van verschillende partners samen. Daarbij gaat het om harde en zachte gegevens. Dus bijvoorbeeld meldingen bij politie en over de openbare ruimte, maar ook verhalen, signalen en sferen in een gebied. De werkwijze geeft je handvatten om problemen te toetsen: wat tonen de cijfers en wat zijn de geluiden?’

In Zuidoost hebben we het geluk dat Buurtbalans samenvalt met een andere pilot, die van de Integrale Gebiedskaart. Deze digitale kaart is een mooie tool waarmee je zachte informatie over bijvoorbeeld overlast in een buurt zichtbaar kan maken in combinatie met andere data. Ik heb begrepen dat deze kaart niet gebruikt wordt bij Buurtbalans in andere buurten. Dat is jammer.

Waar hebben jullie het toegepast?

‘Samen met gebiedsmakelaar Paul Chin zijn we begonnen in de H-buurt en de Amsterdamse Poort. Hij had voor dat gebied al een gevoelskaart gemaakt met de zachte gegevens. Het eerste vraagstuk dat we verder hebben uitgewerkt, is de overlast door daklozen en drugsgebruikers. We hebben verschillende partijen bij elkaar gebracht en eerst de feiten verzameld. Bijvoorbeeld meldingen over woninginbraak, geluidsoverlast en afval. Maar ook observaties vanuit het buurtteam en de wijkpartners, stadsdeel en bewoners over gevoelens van onveiligheid. Het kernteam overlast is ’s nachts de straat opgegaan en heeft Amsterdammers geïnterviewd. De vragen zijn opgesteld door de onderzoeker van het stadsdeel, die een vast lid is van het kernteam Buurtbalans. Al die gegevens werden zichtbaar op de gebiedskaart. Zo kun je verbanden leggen bij de problemen en de oplossingen. Die combinatie van harde en zachte informatie is vaak echt een eyeopener.’

Wat heeft het opgeleverd?

‘Voor alle partners volgden er zaken uit die ze konden oppakken. Iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. De woningcorporatie gaat bijvoorbeeld deuren veranderen, zodat ze minder makkelijk ingetrapt kunnen worden. En we hebben een notitie geschreven over het belang van een inloophuis. Dit konden we goed onderbouwen met de verzamelde gegevens. Het inloophuis komt in Amstel 3, net aan de andere kant van het spoor. Dat duurt nog een tijd. Tot het zover is stelt HVO Querido als pilot meer bedden beschikbaar.’

Waar is Buurtbalans nog meer voor te gebruiken?

‘Met Buurtbalans verzamelen we gegevens uit diverse hoeken van het veld. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld de gemeente gericht advies geven op de vraag of een buurt genoeg in balans is voor meer omslagwoningen of voor een ggz-locatie. Dan kun je slagvaardig daarop anticiperen en hoeft het niet te escaleren. Met de inzage in de problematiek kunnen Buurtteams hun teams gerichter samenstellen. En als het inloophuis er straks staat, kunnen we de werkwijze gebruiken om te monitoren wat dat voor effect heeft op de balans in de buurt.’

Krijgt jullie Buurtbalans-project een vervolg?

‘Met het thema daklozen en drugsgebruikers in de H-buurt en de Amsterdamse Poort zijn we driekwart jaar bezig geweest. We zien dat het resultaten heeft en gaan het nu ook oppakken in de G-buurt en in Gaasperdam. Intussen gaan we in de H-buurt verder met een nieuw thema op het gebied van Jeugd en Veiligheid. De startbijeenkomst is geweest en nu gaan we het vraagstuk verder afbakenen.’

Ben je al helemaal tevreden met Buurtbalans?

‘Nee, het heeft nog veel meer potentie. Vanwege de AVG mag nu alleen de gebiedsmakelaar gegevens invoeren in de integrale gebiedskaart. Het is mijn droom dat er een open-source-tool komt met nog veel meer gecombineerde gegevens. Buurtteam, partners en bewoners kunnen dat zelf raadplegen en aanvullen. De interventies worden dan ook beter zichtbaar voor bewoners. Zodat zij echt ervaren dat we resultaatgericht samenwerken aan de oplossingen. Zodat zij daar prettig kunnen wonen.’

Adviseer je Buurtbalans ook aan andere stadsdelen?

‘Ja ik geloof echt in de meerwaarde van Buurtbalans. Omdat het verdieping geeft en het vanuit de haarvaten van een buurt de juiste adviezen kunt geven. Je kan er meer aan verbinden zoals wooncirkels, buurtcirkels en je creëert netwerken. Problemen worden vaak zo algemeen aangegeven, zoals eenzaamheid of jeugdproblematiek. Met Buurtbalans maak je de focus veel duidelijker en kun je met verschillende partners echt je verantwoordelijkheid nemen in een gebied.’

Juanita heeft al presentaties over Buurtbalans gegeven in stadsdelen West en Zuid. Wie ook met haar wil sparren, kan een e-mail sturen naar j.vanschoonhoven@buurtteamamsterdamzuidoost.nl

Foto: Hes van Huizen